Vår kompetens inom plåtbearbetning är hög.

Rostfritt & Smide har hög kompetens inom plåtbearbetning

Vi utvecklar produkten tillsammans med kunden redan på ritnings-stadiet. Vi tillför vår kompetens och på så vis kan många svårigheter förutspås, produktionen bli kostnadseffektiv och kunden får en bättre slutprodukt.

Tillsammans med kunden gör våra projektledare en noggrann behovsanalys. Har ni en idé om vad ni vill göra så hjälper vi till med analys, projektering och genomförande av noll-serie. Eventuella problem löser vi redan tidigt i processen.

Målet är att anpassa er produkt till en kostnadseffektiv och snabb produktion. Vår maskinpark är modern, se den här.

Erfaren personal bidrar med gedigen kompetens

Med en kunnig och flexibel organisation kan vi snabbt anpassa oss efter era behov. Vår personal har rutin och kompetens att med kort varsel anpassa maskinparken för snabba leveranser.

Med hjälp av vår specialkompetens tillsammans med kundens produktkännedom bildar vi ett oslagbart team.